Dragana Spremić

Слика Dragana Spremić
Држава:Србија
Место:Novi Sad
Курсеви:Геометријске фигуре, Мерење и мере, Сабирање и одузимање бројева до 1000, Разломци, Множење и дељење до 1000, Природни бројеви до 1000, 2. разред - Комплексни бројеви, 2. разред - Тригонометрија правоуглог троугла, 1. разред - Линеарна функција, 2. разред - Тригонометријске функције, 2. разред - Квадратна функција, 3. разред - Аналитичка геометрија, Мерење, 2. разред: Експоненцијална и логаритамска функција, 1. разред: Природни бројеви
Последњи приступ:субота, 29. септембар 2018., 12:41  (78 дана 18 h)