Dragana Spremić

Слика Dragana Spremić
Држава:Србија
Место:Novi Sad
Курсеви:Геометријске фигуре, Мерење и мере, Сабирање и одузимање бројева до 1000, Разломци, Множење и дељење до 1000, Природни бројеви до 1000, 2. разред - Комплексни бројеви, 2. разред - Тригонометрија правоуглог троугла, 1. разред - Линеарна функција, 2. разред - Тригонометријске функције, 2. разред - Квадратна функција, 3. разред - Аналитичка геометрија, Мерење, 2. разред: Експоненцијална и логаритамска функција
Последњи приступ:субота, 12. мај 2018., 03:44  (134 дана 16 h)